Privacy verklaring

door | mrt 10, 2022

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 1. Golden Stay en privacy
 2. Gebruik van persoonsgegevens
 3. Verstrekking aan derden
 4. Profilering en cookies
 5. Gebruik voor marketingdoeleinden
 6. Cookies
 7. Beveiligen en bewaren
 8. Websites van derden
 9. Minderjarigen
 10. Wijzigingen in deze privacyverklaring
 11. Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
 12. Autoriteit Persoonsgegevens
 13. Inwerkingtreding

Golden Stay en privacy

Golden Stay is een Vennootschap onder Firma die verhuur van, bemiddeling, beheer en handel in (eigen) ontroerend goed. Via onze website bieden wij diverse accommodaties en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gegevens zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een vraag, een klacht op Klachtenkompas.nl of een bericht in het contactformulier
 • leeftijd
 • NAW-gegevens
 • inloggegevens
 • samenstelling reisgezelschap en de benodigde NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Bijzondere persoonsgegevens

Om te kunnen adviseren, bemiddelen, handelen en verhuur over een accommodatie verwerken wij met uw toestemming en in lijn met de overeenkomst die u met ons bent aangegaan een aantal (bijzondere) persoonsgegevens, waaronder uw BSN. Ook verwerken we gevoelige gegevens, namelijk uw financiële gegevens. Zo verwerken wij bankgegevens met betrekking tot betalingen van de afgenomen accommodatie. Voor onze administratie hebben we inzage in uw gevoelige en bijzondere gegevens.

Afhankelijk van welke dienst u gebruikt maakt kunnen wij, wanneer dat noodzakelijk is, ook deze persoonsgegevens verwerken:

 • burgerlijke staat
 • BSN
 • nationaliteit
 • rekeningnummer t.b.v. betaling van facturen.
 • persoonsgegevens van uw reisgezelschap

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
 • Om u de mogelijkheid te bieden om een accommodatie af te nemen via onze website en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten.
 • Om uw boeking te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • Om uw klacht over ons of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • Om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies).
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt.
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze website te verbeteren.

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een beveiligingsincident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze inspanningen zo’n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsindicent is of als een ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens, herstellen. We lopen dan alle verzoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten.

Wij maken de volgende back-ups:

 • dagelijkse back-ups die wij maximaal 14 dagen bewaren
 • wekelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 maand bewaren
 • maandelijkse back-ups op tape die wij maximaal 1 jaar bewaren
 • jaarlijkse back-ups op tape die wij maximaal 2 jaar bewaren

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door uw bestelde accommodatie of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen en boekingen die geschieden via Airbnb, Booking.com, Home Away en Smoobu.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat u gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw reservering(en) en de contacten via e-mail, website of telefonisch of met elkaar, om u de beste ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via, een van de website van de Golden Stay, te weten:

 • www.goldenstay.nl

Door uw gegevens te combineren, kunnen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen (nieuwsbrieven) doen die aansluiten bij uw interesses. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen krijgt die voor u minder interessant zijn. Aan de hand van deze profilering maken wij op groepsniveau selecties. Wij zullen u op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kunt u zich daar altijd weer voor uitschrijven. U kunt u gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij Mijn Golden Stay en uw voorkeuren aan te passen.

Het is ook mogelijk om uw afmelding via het contactformulier op www.goldenstay.nl aan ons door te geven. Wilt u liever telefonisch contact? Bel met ons via (+31) 6 14463645

Cookies

Bij het verzamelen van uw gegevens maken we ook gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u een account heeft, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur
 E-mail Via het contactformulier op www.goldenstay.com of mail naar info@goldenstay.nl
 Online via ‘Mijn Golden Stay’ Inloggen (nog niet beschikbaar)
 Post Golden Stay
Catharinastraat 2, 6245LB Eijsden

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 februari 2019.